Instructiefilm.nl

AgriContent werkte mee aan de teksten voor de nieuwe site van Instructiefilm.nl.

Instructiefilm.nl produceert instructiefilms en E-learning applicaties. Het professioneel team staat garant voor een film of applicatie met de juiste informatie of instructie voor de doelgroep. Kijk op www.instructiefilm.nl.