Het Platteland

Het Platteland in de pers: lees hier het artikel uit de Nieuwe Oogst, augustus 2012: Internet krijgt een stukje platteland.

In januari 2011 is Stichting Het Platteland opgericht om via Facebook zoveel mogelijk burgers en boeren aan elkaar te verbinden. De bedoeling van dit initiatief is de land- en tuinbouw in al haar facetten aan het publiek te tonen. Het geeft de Nederlandse boeren- en tuinders een eigentijds gezicht. Op Het Platteland vertellen agrarische ondernemers trots over hun bijdrage aan de voedselproductie en het landschapsbeheer. Burgers kunnen ook ervaringen op Het Platteland delen. Fans en vrienden worden automatisch op de hoogte gebracht én gevraagd mee te denken over belangrijke thema's via peilingen en enquêtes.

Het Platteland is geïnitieerd door Boerengroen en Boer & Co en wordt tot leven gewekt door o.a. AgriContent. Bekijk hier de flyer van Het Platteland en Like us on Facebook.